91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

 

Firma Intralog Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

pod nazwą

Budowa hali produkcyjno–magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych

Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Spółki poprzez wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych.

W efekcie realizacji projektu Intralog poszerzy wachlarz produktów o systemy transportu wewnętrznego ze stali nierdzewnej, pozwalające na zastosowanie systemów intra m. in. w kontakcie z żywnością (branża FMCG), wprowadzi na rynek innowacyjny produkt dla branży przetwórstwa rybnego, wzmocni koordynację procesów organizacyjnych i produkcyjnych, podniesie jakość swoich produktów oraz zwiększy aktualne zatrudnienie.

Wartość projektu: 6.213.995,67 zł

Dofinansowanie: 2.526.014,50 zł