91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

Rozpoznanie w celu oszacowania – system ERP

W ramach realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę systemu ERP celem oszacowania wartości – zapytanie w załączniku poniżej. Mamy zamiar udzielić zamówienia na ww. sprzęt w ramach projektu.

Z góry dziękujemy za przesłane oferty do dnia 18.07.2018.

Rozeznanie w celu oszacowania – system ERP

Formularz oferty

O autorze