91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

CAP – Computer Aided Planning – komputerowo wspomagane planowanie

CAP – Computer Aided Planning – komputerowo wspomagane planowanie
 
Pod pojęciem Computer Aided Planning (CAP) rozumiemy komputerowo sterowane planowanie wytworów lub pracy. Dzięki temu, że uwzględnia wszelkie konieczne procedury planowania pracy, CAP stanowi pochodną CAD. CAP jest zaimplementowany w wiele systemów ERP i stanowi część komputerowo zintegrowanej produkcji.